Karel Fiedler

Mít dobře nastavené měřidlo pro dodávky tepla je velmi důležité. Jde totiž o peníze. Správně nastavené měřidlo dokáže nejen přesně změřit aktuální odběr tepla, ale také okamžitě zjistit, zda je charakter odběru ekonomický. Využitím naší Komplexní služby měření minimalizujete možnost nezměření dodávek tepla, budeme Vás informovat o případných únicích vody na odběrných místech a v případě potřeby (reklamace spotřebitele) zajistíme dodání informací o denních spotřebách a dalších parametrech odběru. Společnost PT měření, a.s. Vám poskytuje jistotu správného měření a tím šetří náklady na provoz, údržbu i spotřebu tepelné energie.

Jistota přesného měření

Svým zákazníkům vycházíme vstříc při řešení jejich komplikací spojených s měřením spotřeby tepla. Nabízíme pomoc i se zajištěním kvalitní měřící techniky a s náklady na její pořízení. Pronájmem našich měřidel a jejich instalací do svého zařízení získá zákazník jistotu správného měření o jehož kontinuitu se stará odborný tým pracovníků PT měření, a.s.

Autorizované metrologické středisko K26

Jsme autorizované metrologické středisko s přidělenou značkou K-26. 

Autorizováno Úřadem pro technickou normalizaci metrologii a státní zkušebnictví – provádíme zkoušky a ověřování:

   • Měřidla protečeného množství vody

    •   na studenou vodu
    •   na teplou vodu
    •   objemové vodoměry

   • Měřiče tepla a chladu a jejich členy

    •   kompaktní měřiče tepla a chladu
    •   měřidla protečeného množství nosného média
    •   snímače teploty
    •   vyhodnocovací jednotky kombinovaných měřičů
         tepla a chladu (předaného vodou a parou)

Metrologické služby

Základní údaje

 • Název: PT měření, a.s.
 • Adresa: Střelničná 2221/50, Libeň, 182 00 Praha 8
 • IČO: 04002385
 • DIČ: CZ04002385
 • Základní kapitál: 4 139 958 Kč
 • Počet akcií: 4 139 958

Struktura akcionářů

 • Jediným akcionářem PT měření, a.s. je společnost EP Energy, a.s.

Vedení společnosti

Představenstvo

předseda představenstva: Ing. David Onderek

člen představenstva: Ing. Jana Cejpková

člen představenstva: Bc. Jiří Nonfried

Management

Ředitel společnosti: Karel Fiedler

Dozorčí rada

místopředseda dozorčí rady: Mgr. Marek Spurný

člen dozorčí rady: Ing. Ladislav Moravec