Komplexní služba měření

Využijte naše rozsáhlé zkušenosti a možnosti v měření tepla.

Využitím Komplexní služby měření získáte jistotu správného kontinuálního měření a zároveň vám odpadne starost o nákup měřidel, pravidelné kontroly a zkoušení, kalkulace spotřeby v době, kdy nemáte k dispozici měřidla s platným ověřením. V neposlední řadě i starost o kalibrace a ověřování průtokoměrů, kalorimetrů a teploměrů. Veškerou starost o plnění veškerých zákonných náležitostí (spojených s měřením dodávek tepla a vody) tak přebírá naše společnost.

Co obsahuje Komplexní služba měření

Je na vás, jaký rozsah komplexní služby si zvolíte. Platba za Komplexní službu měření probíhá v měsíčních intervalech. Nechte si bezplatně vypracovat nabídku na míru vašim potřebám.

  • Výběr a dodání vhodné měřící techniky
  • Doprava a montáž na měřící místo
  • Dálková komunikace a sběr naměřených dat
  • Předávání dat ve zvoleném formátu k fakturaci
  • Servisní zásahy na měřícím místě
  • Demontáž a doprava na zkušebnu
  • Oprava měřidla
  • Ověření měřidla v zákonem stanovených termínech
  • Zajištění kontinuálního měření
  • Měření výkonových maxim (P max. ¼ hod)

Objednejte si naše služby

Tuto službu v současnosti nabízíme v Praze, Středočeském, Plzeňském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji.