GDPR

9. 6. 2021

Ochrana osobních údajů (GDPR)

GDPR PTměření a.s. GDPR (General Data Protection Regulation) je zkratkou pro nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických…
9. 6. 2021

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ

1) Jaký je smysl tohoto dokumentu?   Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vámi…