Společnost 
PT měření, a.s.

Zajišťujeme profesionální metrologické služby v oblasti měření tepla a měření protečeného množství vody.

Co vás zajímá

Ano. Naše Komplexní služba měření je plně v souladu s platnou legislativou. Stanovená měřidla používaná k fakturaci tepla již nemusí být, dle platného znění Energetického zákona, ve vlastnictví dodavatele tepla.

Jistě! Za prvé, při obměně měřící techniky za novou, bylo nutné vynaložit vysoké finanční prostředky naráz na nákup nové techniky. Díky naší Komplexní službě měření, se Vám náklady na měření rovnoměrně rozprostřou v čase. Za druhé, v naší Komplexní službě měření jsou již započítány veškeré náklady na provoz měřidel (opravy, ověření, montáž, demontáž, přenos dat atd.).

Ano! Díky vlastnímu systému dálkové komunikace, jsme schopni předat data ve Vámi požadovaném formátu.

Potřebujete poradit?
Obraťte se na nás

+420 737 250 642

mmyslivec@ptmereni.cz

Otevřeno 7:30–14:00